Filosofija

Įmonės filosofija

 Įmonė veikia besikeičiančioje, dinamiškoje aplinkoje, todėl labai didelį dėmesį skiriame veiklos lankstumui, prekių ir paslaugų novatoriškumui, komandiniam darbui.
Savo veikloje remiamės kompetentingais darbuotojais, kurie noriai imasi veiklos bei rizikos, veikia kūrybiškai bei iniciatyviai.
Visi darbuotojai orientuojami į galimybių panaudojimą, per aktyvią poziciją aplinkos atžvilgiu, darbo efektyvumą, kompetenciją.
Įmonė nedisponuoja dideliais ištekliais, nes bendra nuostata - padaryti daugiau su mažesniais ištekliais, efektyvinant veiklą.

 

Visa ką imasi daryti įmonė turi būti vertinga ir suprantama vartotojams

Savalaikis ir visapusiškas įmonės vartotojų poreikių tenkinimas

 

Darbuotojas turi gerbti savo ir kitų veiklą

Labai svarbu ką ir kaip daro kiekvienas darbuotojas

Visa įmonės veikla yra labai reikalinga ir ypatingai svarbi, bei nusipelno rimto visų, dirbančių šį darbą, požiūrio

Ypatingas dėmesys kreipiamas detalėms ir išbaigtumui

Įmonė turi būti efektyvi, pastoviai ieškanti galimybių veiklai

 

Žmonės, dirbantys įmonėje, įsitraukia į visas veiklas, kurios svarbios įmonei

Žmonės įmonėje yra svarbiausias turtas

Skatinama iniciatyva, suteikiamos visos sąlygos realizuoti savo sumanymus

Žmonės įsipareigoja elgtis teisingai vienas kito atžvilgiu

Aiškiai supranta savo įmonės misiją, pagrindinius tikslus, strategiją