Misija

Misija

 

Prisidėti prie sveikatos
priežiūros veiklos tiekiant gydymo įstaigoms aukštos kokybės, patikimą
medicininę laboratorinę įrangą bei dezinfekcijos medžiagas. Operatyviai teikti
kvalifikuotas, prieinamas, kokybiškas tiekiamos įrangos aptarnavimo paslaugas.
Pasitelkiant kompetentingus specialistus konsultuoti gydymo įstaigas optimalaus
laboratorinių tyrimų atlikimo, dezinfekcijos priemonių naudojimo, procesų optimizavimo,
informacinių technologijų diegimo, kokybės kontrolės klausimais
.